TEATED

* Apteekrite Liidu volikogu koosolek toimub teisipäeval, 28.11.2017.

* Apteekrite Liidul toimub koolitussari vanemaealiste ravist. Teave Koolitussari koosneb 4 loengust ja 3 seminarist. Loengud toimuvad Tallinnas kell 10.00-15.30 (maht 6 akadeemilist tundi). Sarja kolmanda loengu "Vanemaealiste unetus ja depressioon" kordusloeng toimub kolmapaeval, 15. novembril Tallinnas. Kutse

* Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas 27.09.2017, et ravimiseadust ei muudeta ning apteekide omandireformi elluviimisega jätkatakse. Pressiteade

* Valminud on kroonilise venoosse haavandi käsitluse ravijuhend. Ravijuhend

* Ilmunud on ajakirja Eesti Rohuteadlane 2017. aasta kolmas number. Number on 13. septembril tellijatele saadetud. Sisukord

* Norra apteegivaldkonda valitsevad apteegiketid. Artikkel

* Sotsiaalministeerium on esitanud ravimiseaduse muudatusettepanekute kavatsuse. Dokument Apteekrite Liit esitas sellele oma seisukoha. Arvamus

* Arutlusel on apteegis osutatavad tervishoiuteenused. Teenuste tabel Sotsiaalministeeriumis toimus 20.12.2016 teenuste arutelu. Protokoll Apteekrite Liit esitas sellele oma seisukoha. Arvamus

* Tervishoiu Kutsenõukogu kiitis 15.11.2016 heaks proviisori ja farmatseudi kutsestandardi: Farmatseut Proviisor Eetikakoodeks

* Valminud on Apteegiteenuse kvaliteedijuhis 2016. Juhis